©чАшутчрпБушЛщКы ьщБуЮДуыА RS-232

          хьЮчзч ьАъчшЛвЦуэКы ъчАшутчрпБушЛщКы ьщБуЮДуыА АьщЕЮчщщчы ь пАьщЕЮчщщчы ъуЮутпГь тпщщКЕ, чъЮутушОуэКы АБпщтпЮБчэ EIA RS-232-C ь ЮузчэущтпФьОэь V.24 CCITT. ╦вщпГпшЛщч АчвтпрпшАО тшО АрОвь зчэъЛНБуЮп А БуЮэьщпшчэ. ╡ щпАБчОИуу рЮуэО ьАъчшЛвЦуБАО р АпэКЕ ЮпвшьГщКЕ ъЮьэущущьОЕ.

          ╦щБуЮДуыА RS-232-C АчутьщОуБ трп ЦАБЮчыАБрп. ╩ьщьО ъуЮутпГь ъуЮрчсч ЦАБЮчыАБрп АчутьщОуБАО А шьщьуы ъЮьуэп рБчЮчсч ь щпчячЮчБ (ъчшщКы тЦъшузА) ╢шО ЦъЮпршущьО АчутьщущщКэь ЦАБЮчыАБрпэь ьАъчшЛвЦуБАО ъЮчсЮпээщчу ъчтБруЮжтущьу (ррутущьу р ъчБчз ъуЮутпрпуэКЕ тпщщКЕ АччБруБАБрЦНИьЕ ЦъЮпршОНИьЕ Аьэрчшчр). ╡чвэчжщп чЮспщьвпФьО пъъпЮпБщчсч ъчтБруЮжтущьО ъЦБуэ чЮспщьвпФьь тчъчшщьБушЛщКЕ RS-232 шьщьы тшО чяуАъуГущьО ДЦщзФьы чъЮутушущьО АБпБЦАп ь ЦъЮпршущьО.

аБпщтпЮБEIA RS-232-C, CCITT V.24
азчЮчАБЛ ъуЮутпГь115 ╨яьБ/А (эпзАьэЦэ)
юпААБчОщьу ъуЮутпГь15 э (эпзАьэЦэ)
епЮпзБуЮ АьсщпшпщуАьээуБЮьГщКы ъч щпъЮОжущьН
╨чшьГуАБрч тЮпыруЮчр1
╨чшьГуАБрч ъЮьуэщьзчр1
аЕуэп АчутьщущьОъчшщКы тЦъшузА, чБ БчГзь з БчГзу

©чЮОтчз чяэущп ъч ьщБуЮДуыАЦ RS-232C

╫пьэущчрпщьу╫пъЮпршущьу╬ъьАпщьу╨чщБпзБ
(25-зчщБпзБщКы ЮпвЙуэ)
╨чщБпзБ
(9-зчщБпзБщКы ЮпвЙуэ)
DCDINCarrier Detect (╬ъЮутушущьу щуАЦИуы)81
RXDINReceive Data (©ЮьщьэпуэКу тпщщКу)32
TXDOUTTransmit Data (©уЮутпрпуэКу тпщщКу)23
DTROUTData Terminal Ready (ЁчБчрщчАБЛ БуЮэьщпшп)204
GND-System Ground (╨чЮъЦА АьАБуэК)75
DSRINData Set Ready (ЁчБчрщчАБЛ тпщщКЕ)66
RTSOUTRequest to Send (╥пъЮчА щп чБъЮпрзЦ)47
CTSINClear to Send (ЁчБчрщчАБЛ ъЮьуэп)58
RIINRing Indicator (╦щтьзпБчЮ)229

          ╦щБуЮДуыА RS-232C ъЮутщпвщпГущ тшО ъчтзшНГущьО з зчэъЛНБуЮЦ АБпщтпЮБщКЕ рщуХщьЕ ЦАБЮчыАБр (ъЮьщБуЮп, АзпщуЮп, эчтуэп, эКХь ь тЮ.), п Бпзжу тшО АрОвь зчэъЛНБуЮчр эужтЦ Ачячы. ╬АщчрщКэь ъЮуьэЦИуАБрпэь ьАъчшЛвчрпщьО RS-232C ъч АЮпрщущьН А Centronics ОршОНБАО рчвэчжщчАБЛ ъуЮутпГь щп вщпГьБушЛщч ячшЛХьу ЮпААБчОщьО ь счЮпвтч ячшуу ъЮчАБчы АчутьщьБушЛщКы зпяушЛ. ╡ Бч жу рЮуэО ЮпячБпБЛ А щьэ щуАзчшЛзч Ашчжщуу. ╢пщщКу р RS-232C ъуЮутпНБАО р ъчАшутчрпБушЛщчэ зчту ъчяпыБщч. ╨пжтКы япыБ чяЮпэшОуБАО АБпЮБчрКэ ь АБчъчрКэь яьБпэь. ╢пщщКу эчсЦБ ъуЮутпрпБЛАО зпз р чтщЦ, Бпз ь р тЮЦсЦН АБчЮчщЦ (тЦъшузАщКы Юужьэ).

          ╨чэъЛНБуЮ ьэууБ 25-зчщБпзБщКы (DB25P) ьшь 9-зчщБпзБщКы (DB9P) ЮпвЙуэ тшО ъчтзшНГущьО RS-232C. ╫пвщпГущьу зчщБпзБчр ЮпвЙуэп ъЮьрутущч р БпяшьФу.

          ╫пвщпГущьу Аьсщпшчр АшутЦНИуу:

FG - впИьБщчу впвуэшущьу (МзЮпщ).
-TxD - тпщщКу, ъуЮутпрпуэКу зчэъЛНБуЮчэ р ъчАшутчрпБушЛщчэ зчту (шчсьзп чБЮьФпБушЛщпО).
-RxD - тпщщКу, ъЮьщьэпуэКу зчэъЛНБуЮчэ р ъчАшутчрпБушЛщчэ зчту (шчсьзп чБЮьФпБушЛщпО).
RTS - Аьсщпш впъЮчАп ъуЮутпГь. ╟зБьрущ рч рАу рЮуэО ъуЮутпГь.
CTS - Аьсщпш АяЮчАп (чГьАБзь) тшО ъуЮутпГь. ╟зБьрущ рч рАу рЮуэО ъуЮутпГь. ЁчрчЮьБ ч счБчрщчАБь ъЮьуэщьзп.
DSR - счБчрщчАБЛ тпщщКЕ. ╦АъчшЛвЦуБАО тшО вптпщьО Юужьэп эчтуэп.
SG - АьсщпшЛщчу впвуэшущьу, щЦшурчы ъЮчрчт.
DCD - чящпЮЦжущьу щуАЦИуы тпщщКЕ (туБузБьЮчрпщьу ъЮьщьэпуэчсч Аьсщпшп).
DTR - счБчрщчАБЛ рКЕчтщКЕ тпщщКЕ.
RI - ьщтьзпБчЮ рКвчрп. ЁчрчЮьБ ч ъЮьуэу эчтуэчэ Аьсщпшп рКвчрп ъч БушуДчщщчы АуБь.

          ╫пьячшуу ГпАБч ьАъчшЛвЦНБАО БЮуЕ- ьшь ГуБКЮуЕъЮчрчтщпО АрОвЛ (тшО трЦщпъЮршущщчы ъуЮутпГь). аЕуэп АчутьщущьО тшО ГуБКЮуЕъЮчрчтщчы шьщьь АрОвь ъчзпвпщп щп ЮьАЦщзу 1.1.

          ╢шО трЦЕъЮчрчтщчы шьщьь АрОвь р АшЦГпу БчшЛзч ъуЮутпГь ьв зчэъЛНБуЮп рч рщуХщуу ЦАБЮчыАБрч ьАъчшЛвЦНБАО АьсщпшК SG ь TxD. ╡Ау 10 Аьсщпшчр ьщБуЮДуыАп вптуыАБрЦНБАО БчшЛзч ъЮь Ачутьщущьь зчэъЛНБуЮп А эчтуэчэ.

          дчЮэпБ ъуЮутпрпуэКЕ тпщщКЕ ъчзпвпщ щп ЮьАЦщзу 1.2. ачяАБрущщч тпщщКу (5, 6, 7 ьшь 8 яьБ) АччъЮчрчжтпНБАО АБпЮБчрКэ яьБчэ, яьБчэ ГуБщчАБь ь чтщьэ ьшь трЦэО АБчъчрКэь яьБпэь. ©чшЦГьр АБпЮБчрКы яьБ, ъЮьуэщьз рКяьЮпуБ ьв шьщьь яьБК тпщщКЕ ГуЮув чъЮутушщщщКу ьщБуЮрпшК рЮуэущь. ╬ГущЛ рпжщч, ГБчяК БпзБчрКу ГпАБчБК ъЮьуэщьзп ь ъуЮутпБГьзп яКшь чтьщпзчрКэь, тчъЦАБьэчу ЮпАЕчжтущьу - щу ячшуу 10%). азчЮчАБЛ ъуЮутпГь ъч RS-232C эчжуБ рКяьЮпБЛАО ьв ЮОтп: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 яьБ/А.

юьА.1.1 аЕуэп 4-ъЮчрчтщчы шьщьь АрОвь тшО RS-232C

          ╡Ау АьсщпшК RS-232C ъуЮутпНБАО АъуФьпшЛщч рКяЮпщщКэь ЦЮчрщОэь, чяуАъуГьрпНИьэь рКАчзЦН ъчэуЕчЦАБчыГьрчАБЛ АрОвь (ЮьА.1.3.). ╬БэуБьэ, ГБч тпщщКу ъуЮутпНБАО р ьщруЮАщчэ зчту (шчьГуАзчы утьщьФу АччБруБАБрЦуБ щьвзьы ЦЮчрущЛ, шчсьГуАзчэЦ щЦшН - рКАчзьы ЦЮчрущЛ).

          ╢шО ъчтзшНГущьО ъЮчьврчшЛщчсч ца з зчэъЛНБуЮЦ ГуЮув RS-232C чяКГщч ьАъчшЛвЦНБ БЮуЕ- ьшь ГуБКЮуЕъЮчрчтщЦН шьщьН АрОвь (Аэ. ЮьА. 1.1), щч эчжщч вптуыАБрчрпБЛ ь тЮЦсьу АьсщпшК ьщБуЮДуыАп.

юьА.1.2 дчЮэпБ тпщщКЕ RS-232C

          ╬яэущ ъч RS-232C чАЦИуАБршОуБАО А ъчэчИЛН чяЮпИущьы ъч АъуФьпшЛщч рКтушущщКэ тшО МБчсч ъчЮБпэ COM1 (птЮуАп 3F8h...3FFh, ъЮуЮКрпщьу IRQ4), COM2 (птЮуАп 2F8h...2FFh, ъЮуЮКрпщьу IRQ3), COM3 (птЮуАп 3F8h...3EFh, ъЮуЮКрпщьу IRQ10), COM4 (птЮуАп 2E8h...2EFh, ъЮуЮКрпщьу IRQ11). дчЮэпБК чяЮпИущьы ъч МБьэ птЮуАпэ эчжщч щпыБь р эщчсчГьАшущщКЕ чъьАпщьОЕ эьзЮчАЕуэ зчщБЮчшшуЮчр ъчАшутчрпБушЛщчсч чяэущп UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), щпъЮьэуЮ, i8250, ╨ю580╡╡51.

юьА.1.3 цЮчрщь Аьсщпшчр RS-232C щп ъуЮутпНИуэ ь ъЮьщьэпНИуэ зчщФпЕ шьщьь АрОвь.

         

╡руЮЕ